วีดีโอ สอนเทคนิคต่างๆ ที่ช่วยเสริมความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับ โปรแกรม 3ds max

GO toturial นี้ เป็นขั้นตอนการทำวัตถุกระทบผิวน้ำทำให้เกิดคลื่นน้ำ

 

วีดีโอ สอนเทคนิค Triangulation Remove การแก้ไข face poly

GO toturial นี้ เป็นขั้นตอนการทำวัตถุที่มีพื้นผิวเป็นรูปสามเหลี่ยม ปรับแก้ไขใหม่